Sensys får order från USA på system för hastighetsövervakning värd 1,5 Mkr

14-02-2011 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått order på 1,5 miljon kr via sin partner Sensys America till en kund i USA.

Ordern omfattar leverans av system som är anpassade till en flexibel och portabel tillämpning av hastighetsövervakning. Bland annat har dessa system en betydligt lägre energiförbrukning än konventionella system.

”Vi är glada att våra tidigare leveranser till USA har resulterat i ytterligare en order. Tillsammans med Sensys America och deras slutkund ser vi stora möjligheter till framtida affärer på den här typen av flexibla och strömsnåla hastighetsövervakningssystem,” säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Marknaden för automatisk trafikövervakning i USA har historiskt växt med 20-25% per år. Det har hittills främst rört sig om rödljusövervakning, men nu har man börjat tillåta automatisk hastighetsövervakning i ett flertal delstater.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2011, kl 11.30.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 14-02-2011
USA, sensys, sensys traffic, hastighetssystem, Sensys America