Sensys får order från Trafikverket värd 93 mkr

03-11-2014 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har idag fått en order på system och skåp för Automatisk Trafiksäkerhetskontroll (ATK) från Trafikverket i Sverige. 

Ordern om 93 mkr som läggs i enlighet med de kontrakt som tecknades mellan Sensys och Trafikverket under 2013 avser fortsatta utbyten av befintliga ATK-system samt etablering av nya ATK-stationer under 2015.

"Affären med Trafikverket har utvecklats mycket positivt sedan starten i juli 2013. I takt med att vår serviceorganisation har kommit på plats har också samarbetet med Trafikverket utvecklats och vi har idag ett mycket bra samarbete för att möta Trafikverkets målsättning att byta ut de befintliga ATK-systemen och samtidigt kraftigt expandera det nationella nätverket av ATK-stationer för att uppnå trafiksäkerhetsmålen i den nationella transportplanen. Affären med Trafikverket spelar en mycket stor roll som referens för oss i våra kontakter med internationella myndigheter och operatörer och stärker oss i dessa pågående dialoger, säger Johan Frilund, VD på Sensys."

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2014, kl. 13:20.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 03-11-2014
sensys, sensys traffic, ATK, trafiksäkerhetskamera