Sensys får order från Trafikverket värd 2 Mkr

15-01-2015 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har fått en order på installationsmaterial till det svenska ATK-systemet (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll).  

Ordern som är värd 2 mkr omfattar material för 2015 års nyetablering av ATK-stationer i Sverige. I november 2014 fick Sensys en order på 93 mkr från Trafikverket. För att effektivt kunna installera de nya ATK-systemen som ordern innefattar har Trafikverket nu lagt en order på 2 mkr för installationsmaterial av dessa.

Sensys är totalleverantör till Trafikverket av mätsystem, mätskåp och service till det svenska ATK-systemet. Trafikverkets målsättning är att byta ut de befintliga ATK-systemen (fartkamerorna) och samtidigt kraftigt expandera det nationella nätverket av ATK-stationer för att uppnå trafiksäkerhetsmålen i den nationella transportplanen. Sedan de två kontrakten med det svenska Trafikverket tecknades i juli 2013, har Sensys levererat skåp, system och service till ett värde av 136 mkr.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2015, kl. 10.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 15-01-2015
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror