Sensys får order från Trafikverket på ca 1 miljon kr

01-11-2010 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått en order på 1 miljon kr på ytterligare system för övervakning av strömavtagare på tåg från svenska Trafikverket.

Ordern är ett tillägg till den order på system för automatisk övervakning av strömavtagare på tåg, kallat KIKA II, som Sensys fick från Trafikverket i april i år. De nu beställda systemen ska användas i utbildningen vid Järnvägsskolan i Ängelholm.

”Projektet, KIKA II fortskrider som planerat och det är glädjande att Trafikverket nu också tar in systemet i sina utbildningsprogram”, säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Automatisk övervakning av strömavtagare på tåg förebygger att kontaktledningar rivs ned och därigenom orsakar förseningar.

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2010, kl 9.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 01-11-2010
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, Trafikverket, apms, pantograf, strömavtagare