Sensys får order från Trafikverket på 2,7 Mkr

30-10-2012 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order på system för övervakning av strömavtagare på tåg värd 2,7 Mkr från Trafikverket.

Ordern innebär att Trafikverket utökar användningen av system för övervakning av strömavtagare, s.k. APMS, i det svenska järnvägsnätet.

Syftet med APMS är att identifiera skador på strömavtagarna och därmed förhindra nedrivning av kontaktledningar.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober, 2012, kl. 10.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 30-10-2012
sensys, sensys traffic, Trafikverket, pantograf, strömavtagare