Sensys får order från Storbritannien värd 1 Mkr

21-12-2012 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order på system för övervakning av strömavtagare på tåg från holländska Lloyds Register Rail B.V. för leverans till en ledande järnvägsoperatör i Storbritannien.

Order omfattar ett pilotsystem för övervakning av strömavtagare på tåg, s.k. APMS, till ett värde av 1 Mkr för utvärdering i drift. Pilotsystemet skall installeras och utvärderas under 2013.

”Vi får nu möjlighet att, i kommersiell drift, visa på kundnyttan med Sensys APMS integrerad in i Lloyds Gotcha-plattform samtidigt som vi gör ett inträde på den stora järnvägsmarknad Storbritannien utgör”, säger Johan Frilund, VD Sensys.

Syftet med APMS (Automatic Pantograph Monitoring System) är att detektera skador i strömavtagare på förbipasserande tåg för att förhindra nedrivning av kontaktledningar med tågförseningar som följd. Systemet monteras ovanför järnvägen och kontaktledningen på strategiska platser i järnv­­­ägsnätet. I samarbetet med Lloyds, som inleddes i oktober 2011, har APMS integrerats med Lloyds system för att mäta tågs påverkan på infrastrukturen, det s.k. Gotcha-systemet.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2012, kl. 11.15.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 21-12-2012
sensys, sensys traffic, radar, apms, pantograf, strömavtagare