Sensys får order från Mellanöstern värd 15 Mkr

29-01-2015 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har fått en tilläggsorder på trafiksäkerhetssystem från kund i Mellanöstern värd 15 Mkr. 

Ordern följer på en tidigare order som meddelades i november 2014 och utgör ytterligare ett steg i en större etablering av trafiksäkerhetssystem.

Mellanöstern är idag Sensys näst största marknad där företaget nu har kunder i 8 av de totalt 14 länderna i regionen. Inkluderande denna order så uppgår den totala orderingången i Mellanöstern sedan tredje kvartalet fram till idag till 38 Mkr att jämföra med orderingången i Sverige som uppgår till 95 Mkr.

Den adresserbara marknaden i Mellanöstern har en total folkmängd om ca 350 miljoner invånare. Länderna har höga dödstal i trafiken, och för att förbättra trafiksäkerheten görs överlag stora satsningar på att utveckla infrastruktur och säkerhet men framförallt i de snabbt växande storstäderna. Denna satsning innebär att marknaden för trafiksäkerhetssystem visar på god tillväxt, vilket gör den strategiskt viktig för Sensys. Mot denna bakgrund har Sensys beslutat att under 2015 etablera lokalt försäljnings- och servicekontor i Mellanöstern för att bättre kunna adressera efterfrågan från både existerande och nya kunder.

"Ordern bekräftar styrkan i vårt erbjudande i Mellanöstern då den följer tämligen omgående på en tidigare leverans till samma kund. Den bekräftar också vår bild av den växande efterfrågan på trafiksäkerhetssystem som nu sker i Mellanöstern." säger Johan Frilund, VD på Sensys.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2015, kl. 10.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2014 om 160,5 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 29-01-2015
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror