Sensys får order från Finland värd 9 mkr

09-05-2014 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har idag fått en order på system för övervakning av tågens strömavtagare från Trafikverket i Finland. Ordern, värd 9 mkr, innebär en kraftig utbyggnad av övervakning av strömavtagare i det finska järnvägsnätet.

Ordern omfattar leverans och installation av system för övervakning av tågens strömavtagare  s.k. APMS (Automatic Pantograph Monitoring System). Sensys Traffic uppskattar att halva ordern levereras under hösten 2014 och återstoden under första halvåret 2015.

Sensys levererade de första APMS-systemen till Finland under 2011. Med denna order mer än dubblerar finska Trafikverket antalet APMS i sitt nät.

”Detta stärker oss i arbetet att utveckla järnvägsaffären internationellt. Denna kraftiga utbyggnad i Finland är en bra referens för våra internationella kunder som står i begrepp att investera i APMS”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Slitna strömavtagare är en vanlig orsak till att järnvägens kontaktledningar rivs ned, vilket leder orsakar förseningar i tågtrafiken. APMS identifierar strömavtagare som behöver repareras eller bytas.  

Sensys har utvecklat APMS i samverkan med svenska Trafikverket som idag använder över 24 system. Utöver den installerade basen av APMS i Sverige, Finland och Norge, har Sensys pilotinstallationer i ett flertal stora järnvägsländer utanför Norden. Diskussioner förs dessutom om ytterligare pilotprojekt på flera andra marknader. De marknader Sensys idag adresserar med APMS bedöms ha ett värde på ca 1 miljard kronor vid en sensor-täthet motsvarande den som man har i Sverige idag. 

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2014, kl. 09:40.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 09-05-2014
sensys, sensys traffic, apms, pantograf