Sensys får nya ordrar från Nordamerika värda 1 Mkr

26-10-2010 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått ytterligare ordrar på ca 1 miljon kr från den nyetablerade partnern Sensys America i USA.

Affärerna, som erhölls i hård konkurrens med de väletablerade spelarna i Nordamerika, omfattar rödljus- och hastighetsövervakningssystem. Systemen skall levereras till kunder i Nordamerika, bland annat till staden Gulf Breeze i Florida, USA.

"Ordern från Gulf Breeze är strategiskt viktig i och med att det är den första staden i Florida som installerat system av det här slaget. Även om ordervärdena i Nordamerika ännu är relativt små, så är det mycket positivt att vi tillsammans med vår nya partner på bara ett halvår lyckats etablera oss hos fyra nya kunder i tre delstater i USA," säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Marknaden för automatisk trafikövervakning i USA har historiskt växt med 20-25% per år. Det har hittills främst rört sig om rödljusövervakning, men nu har man börjat tillåta automatisk hastighetsövervakning i ett flertal delstater.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 26-10-2010
USA, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem, Sensys America