Sensys får ny order på 4 miljoner kronor i Ajman

28-06-2011 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått en order på trafiksäkerhetssystem från emiratet Ajman till ett värde av 4 miljoner kronor.

Ordern omfattar system för hastighets- och rödljusövervakning och skall levereras under tredje kvartalet 2011.

Sensys har tidigare levererat ett stort antal system till Förenade Arabemiraten och fick förra året en order från emiratet Ajman. Denna order kommer från samma kund och utgör ett utbyte av befintliga installationer av ett annat fabrikat i emiratet.

”Detta är en liten men viktig seger för Sensys teknologi i Mellanöstern, i och med att kunden byter ut befintliga system mot system från Sensys”, säger Johan Frilund, VD på Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2011, kl 14.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 28-06-2011
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem