Sensys får ny order i Latinamerika

21-05-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit ytterligare en order värd 2 mkr på system för hastighets- och rödljusövervakning för leverans till en latinamerikansk kund.

Sensys har förut levererat till denna kund och fick tidigare i innevarande månad en order värd 2 mkr på system för hastighets- och rödljusövervakning. Denna order utökas nu med 2 mkr. Leveransen beräknas ske under sommaren och tas i huvudsak från befintligt lager.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2013, kl. 11.30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 21-05-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, rödljusövervakning