Sensys får genombrottsorder på ny europeisk marknad

09-10-2009 - SENSYS Traffic AB (publ) fick idag en genombrottsorder på system för hastighetsövervakning från en ny europeisk marknad. Ordervärdet uppgår till en miljon kronor.

Marknaden är ny för Sensys och detta är den första order som lagts i landet sedan man där börjat göra regionala upphandlingar. Sensys namnger inte landet av konkurrensskäl men det tillhör en grupp länder i Europa med höga dödstal och som har deklarerat sin avsikt att ta krafttag för att höja trafiksäkerheten.

”Detta är den första ordern som en region i landet lägger. Regionen planerar att beställa fler system och vi diskuterar också med fler av landets regioner. Det goda namn Sverige och Sensys som svenskt företag har inom trafiksäkerhet har varit av betydelse för affären.”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic.

Sensys räknar med att leverera ordern under fjärde kvartalet.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Sensys Traffic AB

Telefon: +46 732 742 823

E-mail: johan.frilund@sensys.se

Om SENSYS Traffic AB

SENSYS® Traffic AB utvecklar, producerar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Systemen nyttjar Sensys målföljande sensorteknologi som har marknadens högsta precision och legala säkerhet. De är enkla att installera och är mycket kostnadseffektiva. Med tusentals system i 17 länder är Sensys marknadsledande i Norden och Mellanöstern. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista.

Publicerad: 09-10-2009