Sensys får genombrottsorder på 18 miljoner kronor från Trafikverket

09-04-2010 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått en order på system för övervakning av strömavtagare från det svenska Trafikverket till ett värde av 18 miljoner kronor.

Ordern är en utbyggnad av det befintliga systemet för strömavtagarövervakning, så kallad APMS. Leverans beräknas ske över under 2010 och 2011.

Det svenska Trafikverket blir härmed först med att bygga ut ett mer heltäckande APMS-system för övervakning av järnvägsnätet. Trafikverket har sedan tidigare 10 installerade APMS-enheter som täcker delar av järnvägsnätet. Med denna order mer än fördubblas antalet enheter i det svenska järnvägsnätet.

APMS-system identifierar skador på strömavtagare så att dessa kan bytas innan de river ned kontaktledningen. En nedrivning resulterar i att tågen blir strömlösa med kostsamma reparationer och förseningar som följd. Under den gångna vintern har flera kontaktledningar rivits ned av skadade strömavtagare. Ett antal nedrivningar har också kunnat förebyggas genom att de befintliga APMS-installationerna i tid identifierat skadorna. Trafikverkets målsättning är att ytterligare minska antalet nedrivningar.

”Detta lägger grunden för att vi ska fortsätta att utveckla APMS-affären inom Sensys,” säger Johan Frilund, VD på Sensys Traffic AB.

Förutom i Sverige har Sensys installerat APMS-system i Finland och Norge för utvärdering av kunderna där. Dessa system täcker begränsade delar av järnvägsnätet.

Trafikverket tog den 1 april över verksamheten inom Banverket.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Sensys Traffic AB

Telefon: +46 732 742 823

E-mail: johan.frilund@sensys.se

Om SENSYS Traffic AB

SENSYS® Traffic AB utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Systemen nyttjar Sensys målföljande sensorteknologi som har marknadens högsta precision och legala säkerhet. De är enkla att installera och är mycket kostnadseffektiva. Med tusentals system i 17 länder är Sensys marknadsledande i Norden och Mellanöstern. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista.

Publicerad: 09-04-2010
Banverket, sensys, Trafikverket, apms, pantograf, strömavtagare