Sensys får genombrottsorder från Qatar värd 6 Mkr

07-01-2015 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har fått sin första order på trafiksäkerhetssystem från kund i Qatar. 

Efter en medveten långsiktig marknadsbearbetning har Sensys fått en order om 6 Mkr i Qatar.

Mellanöstern är idag Sensys näst största marknad och med ordern från Qatar så har företaget nu kunder i 8 av de totalt 14 länderna i regionen.

Den adresserbara marknaden har en total folkmängd om ca 350 miljoner invånare. Länderna har höga dödstal i trafiken, och för att förbättra trafiksäkerheten görs nu stora satsningar på att utveckla infrastruktur och säkerhet framförallt i de snabbt växande storstäderna. Denna satsning innebär att marknaden för trafiksäkerhetssystem visar på god tillväxt, vilket gör den strategiskt viktig för Sensys. Mot denna bakgrund har Sensys beslutat att under 2015 etablera lokal närvaro i Mellanöstern för att bättre kunna adressera efterfrågan från både existerande och nya kunder. Det främsta målet med lokal närvaro är att dra fördel av den goda marknadstillväxten som regionen har att erbjuda.

"Ordern innebär ett genombrott i Qatar och bekräftar att våra lösningar är konkurrenskraftiga. Vår strategi att adressera existerande och nya kunder med kundanpassade lösningar, baserat på flexibiliteten i vår ledande teknologi och en stark organisation för projektgenomförande, är viktiga element i denna framgång" säger Johan Frilund, VD på Sensys. 

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2015, kl. 09.30.


För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 07-01-2015
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror