Sensys får första ordrarna från USA till ett värde över 1 miljon kr

20-08-2010 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått de första ordrarna till ett sammanlagt värde överstigande 1 miljon kr från den nyetablerade partnern Sensys America i USA.

Affärerna, som erhölls i hård konkurrens med de väletablerade spelarna i USA, omfattar både fasta och mobila hastighetsövervakningssystem. Systemen skall installeras i två olika delstater.

”Detta är ett brohuvud på den Nordamerikanska marknaden. Speciellt roligt är det att den satsning vi och vår partner Sensys America har gjort för att bryta in på USA-marknaden nu börjar bära frukt.” säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Marknaden för automatisk trafikövervakning i USA har historiskt växt med 20-25% per år. Det har hittills främst rört sig om rödljusövervakning, men nu har man börjat tillåta automatisk hastighetsövervakning i ett flertal delstater.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 20-08-2010
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem