Sensys får eftermarknadsorder på 10 miljoner kronor i Sverige

12-06-2009 - SENSYS Traffic AB (publ) fick idag en order på uppgraderingar av det svenska ATK-systemet till ett värde av ca 10 miljoner kronor.

Ordern omfattar uppgradering av hela det svenska ATK-systemet med 977 hastighetsövervakningssystem. Uppgraderingen ska göras under 2009.

Sensys fick, som tidigare meddelats, under maj månad en liknande uppgraderingsorder från Dubai värd 6 miljoner kronor. En order som senare har

utökats till 7,5 miljoner kronor.

”Detta är vår andra eftermarknadsaffär av lite större art som vi gör på kort tid. Vi börjar därmed se resultatet av våra ansträngningar att tillvarata de

möjligheter som vår installerade bas erbjuder och tillsammans med våra partners på de lokala marknaderna addera ytterligare värde till våra befintliga kunder.” säger Johan Frilund, VD på Sensys Traffic AB.

Uppgraderingen, som görs i samarbete med Sensys svenska partner Unitraffic, avser hårdvara och mjukvara i det svenska ATK-systemet för förbättrad och

utökad funktionalitet.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning.

Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Publicerad: 12-06-2009