Sensys får asiatisk order värd 1 mkr

13-05-2014 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har idag fått en pilotorder på system för hastighetsövervakning från en kund i Asien.

Ordern omfattar leverans av system för hastighetsövervakning i stadsmiljö. Systemet, som skall testas inför kommande investeringsbeslut, har funktion och design som är anpassade till kundens unika miljö och krav. Sensys beräknar att leveransen av pilotsystemen sker under sommaren 2014, med efterföljande utvärdering under hösten.

”Detta är vår första order i enlighet med vårt nya marknadskoncept Design-Funktion-Precision, där kunden fått vara med och påverka systemens utformning. Vi ser med spänning fram emot resultaten av den utvärdering som skall genomföras i höst”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB. 

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2014, kl. 10:30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 13-05-2014
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem