Sensys erhåller order från USA värd 4 Mkr

07-03-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit order på system för hastighets- och rödljusövervakning från Sensys America, Inc., USA.

Ordern, som uppgår till 4 Mkr, är en andra avropsorder avsedd för Washington DC. Leveransen, som till större delen tas från befintligt lager, beräknas ske under andra kvartalet 2013.

”Detta är en uppföljning på den order vi fick i december 2012 efter att utrustningen installerats och godkänts av slutkunden i Washington DC. Ramavtalet i Washington DC vanns av Sensys America på teknisk överlägsenhet framför våra starkaste konkurrenter, och det är kul att projektet nu går över i implementationsfasen”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2013, kl. 13.15.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 07-03-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, washington dc, Sensys America, rödljusövervakning