Sensys erhåller order från USA värd 11 mkr

25-03-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit order på system för hastighets- och rödljusövervakning från Sensys America, Inc., USA.

Ordern, som uppgår till 11 mkr, är en avropsorder avsedd för Washington DC. Leveransen, som delvis tas från befintligt lager, beräknas ske under andra kvartalet 2013.

”Det är fantastiskt roligt att projektet i Washington DC fortskrider i snabb takt. Vi kommer därmed att snabbare kunna bidra till förbättrad trafiksäkerhet i USAs huvudstad”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Sensys America, som är SENSYS Traffic ABs exklusiva distributör i USA, tecknade i oktober 2012 ett ramavtal för att leverera trafiksäkerhetssystem för hastighets- och rödljusövervakning till Washington DC. Detta är den tredje ordern Sensys erhåller inom ramen för avtalet.


För mer information:

VD Johan Frilund
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic AB utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, se www.sensys.se.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2013, kl. 10.20.

Publicerad: 25-03-2013
sensys, sensys traffic