Sensys erhåller order från Saudiarabien till ett värde av 6 mkr

28-10-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order från Saudiarabien till ett värde av 6 mkr på system för hastighetsövervakning.

Ordern som är Sensys första från en kund i Saudiarabien, beräknas att levereras i första kvartalet 2014. Kunden är ett saudiskt företag med en omfattande verksamhet i landet.

”Det känns otroligt roligt att ha blivit vald av den här kunden i Saudiarabien. Vår teknologi tillsammans med våra referenser var avgörande för att vi blev valda framför konkurrenterna i den här affären”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2013, kl. 13:00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 28-10-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar