Sensys erhåller order från Malta till ett värde av 6 mkr

15-11-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order från Malta till ett värde av 6 mkr på system för hastighetsövervakning.

Ordern är ett treårigt åtagande där Sensys levererar system och supporttjänster till en operatör på Malta som varit kund till Sensys i många år. För detta betalar kunden under tre år en fast månadsavgift som summeras till 6 mkr. Leveranserna som delvis tas från befintligt lager, beräknas ske under första kvartalet 2014.

”Vår kund på Malta har beslutat att uppgradera hela sin installerade bas till Sensys senaste teknologi. Vi har kunnat erbjuda en affärsmodell som bättre passar den maltesiska operatörens kassaflöde och supportåtagandet möjliggör för oss att optimera systemen över tiden”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2013, kl. 10.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 15-11-2013