Sensys erhåller order från Jordanien till ett värde av 5 mkr

02-12-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order från Jordanien till ett värde av 5 mkr på system för hastighets- och rödljusövervakning.

Ordern som är Sensys första från Jordanien, beräknas att levereras i första kvartalet 2014. Leveranserna omfattar både mobila och fasta system för hastighetsövervakning samt system för rödljusövervakning.

”Det är roligt att vi fått den här genombrottsordern från en marknad som tidigare dominerats av en konkurrent. Vi fortsätter vår satsning på utvalda marknader i Mellanöstern där vi tidigare i år erhållit order från tre nya kunder”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2013, kl. 09:00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 02-12-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem, rödljusövervakning