Sensys erhåller order från en ny marknad till ett värde av 2 Mkr

05-07-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit order till ett värde av 2 Mkr på system för hastighetsövervakning från en ny marknad i Asien.

Ordern, som är av pilotkaraktär, kommer att levereras under innevarande år.

”Pilotordern kommer från en, för Sensys, ny marknad i Asien med stor potential framöver. Vi ser fram emot att få bevisa oss med en produkt specifikt anpassad för denna marknad”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2013, kl. 13.25.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 05-07-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem