Samarbetsavtal i Japan värt 12 mkr

14-07-2015 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har skrivit ett avtal värt 12 mkr med OKI rörande samarbete på den japanska marknaden.

OKI är ett japanskt IT, telekommunikations och informationsföretag med 21 000 anställda och en omsättning på 37 miljarder kr. OKI har en internationell verksamhet inom affärslösningar och service, telekomsystem, social infrastruktur, mekatronik, skrivare och kontraktstillverkning.

Japan har 127 miljoner invånare och varje år dör ca 4 100 personer i trafiken varav en betydande andel är oskyddade trafikanter. Det finns idag fasta system för hastighetsövervakning av äldre modell installerade på motorvägar i Japan. Vidare bedrivs också mobil hastighetsövervakning med ett flertal olika typer av system. Den japanska polisen har nu satt prioritet på trafiksäkerhetssatsningar för oskyddade trafikanter, framförallt skolbarn som är speciellt utsatta i den täta trafikmiljön. Sensys har tagit fram ett hastighetsvarningssystem med en mindre formfaktor än vad som är standard för att passa in i den japanska stadsmiljön. Det är bland annat denna produkt som Sensys och OKI har skrivit avtal om. Avtalet innebär att Sensys åtar sig att industrialisera hastighetsvarningssystemet, dvs förbereda produkten för serieproduktion, för vilket OKI betalar Sensys 12 mkr. Industrialiseringen beräknas slutföras och faktureras under innevarande år.

"Detta är ett strategiskt genombrott för oss i Japan. Med tanke på likheterna i trafiksäkerhetstänkandet mellan Sverige och Japan, och att Japan till folkmängd är 13 gånger större än Sverige med världens sjätte största vägnät så ser vi en betydande potential i denna marknad. Vi är också mycket stolta att samarbeta med en så betydande aktör på den japanska marknaden som OKI" säger Torbjörn Sandberg, VD för Sensys.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2015, kl. 08:00.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: torbjorn.sandberg@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 42 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 14-07-2015
sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar