Reservation för befarad projektförlust

07-02-2018 - Sensys Gatso har beslutat att göra en fullständig reservation för en utestående fordran på 10 miljoner kronor som avser projektleveranser i Mellanöstern under 2016. 

Företaget har nått en förlikning med kunden om 7 miljoner kronor för denna fordran, och för diskussioner med kunden kring tidpunkten för utbetalningen. På grund av osäkerheten när det gäller tidpunkten har Sensys Gatso idag beslutat att reservera 5 miljoner kronor som förlust under fjärde kvartalet. Sensys Gatso kommunicerar med kunden kring detta och har för avsikt att få in det utestående beloppet under 2018.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 7 februari, 2018, kl 8.30.

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 07-02-2018
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group