Redogörelse antal aktier och röster i Sensys Gatso

30-09-2020 - Antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group AB har ökat till följd av den riktade nyemissionen som styrelsen beslutade den 9 september 2020.

Genom den riktade nyemissionen ökade antalet utestående aktier och röster med 53 571 475 från 860 024 407 till totalt 913 595 882 aktier och röster.

Den riktade nyemissionen innebär en utspädning med cirka 5,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 18.55 (CET).
 

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 30-09-2020
sensys gatso group