Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande

02-10-2017 - Bolaget offentliggjorde idag kl 9.30 att Bengt Rosengren, EVP Operations & Supply har slutfört sitt uppdrag hos Sensys Gatso Group.

Detta pressmeddelande angavs då utgöra insiderinformation genom att den innehöll en hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Bolaget vill här förtydliga att det inte utgjorde information under EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017 kl. 12.15.

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO

M +31 622 775 900
E investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 02-10-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group