Pressmeddelande 2008-11-04

04-11-2008 -

En stämningsansökan har registrerats vid Jönköpings tingsrätt mot SENSYS® Traffic AB (publ) av en tidigare leverantör avseende ett avtal som träffades 2001. Den tidigare leverantören, Profoto AB begär ca 4,6 mkr i ersättning för avtalsbrott.

Sensys anser att inget avtalsbrott ägt rum och kommer därför att bestrida kravet.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Publicerad: 04-11-2008