Ordrar från Storbritannien värda 8,4 mkr

04-08-2015 - Sensys Traffic under namnändring till Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ordrar på trafiksäkerhetssystem från Storbritannien till ett värde av 8,4 mkr.

Ordrarna på trafiksäkerhetssystem som uppgår till EUR 845,000 motsvarande 8,4 mkr kommer från flera olika kunder i Storbritannien och planeras att levereras under innevarande år. Storbritannien håller för närvarande på att ersätta de våtfilmsbaserade systemen för hastighets- och rödljusövervakning till moderna system som godkänts av den nationella godkännandemyndigheten Home Office Type Approval (HOTA).

Ordrarna utgörs till större delen av nya system, men även av uppgraderingar av de befintliga våtfilmsbaserade systemen för hastighets- och rödljusövervakning till den senaste teknologin med digitala kameror som är godkända i Storbritannien. Storbritannien har varit en av Gatsos viktigaste marknader sedan 1989. Storbritannien har en av de största installerade baserna av trafiksäkerhetssystem i världen och en majoritet av dessa system är av en äldre våtfilmsbaserad typ, som bedöms behövas bytas ut inom de kommande åren.

"Det är spännande att kunna kommunicera de första affärerna för Sensys Gatso Group, sammanslagningen av Sensys och Gatso, och vi är stolta över förtroendet våra kunder visar oss " säger Torbjörn Sandberg, koncernchef och VD för Sensys Gatso Group AB.

Sensys Traffic, under namnändring till Sensys Gatso Group, är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.05 den 4 augusti 2015.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: torbjorn.sandberg@sensys.se

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer har proforma omsättning på 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 04-08-2015
sensys, sensys traffic