Ordrar från Oman värda 9,7 mkr

15-12-2015 - Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ordrar på trafiksäkerhetssystem värda 9,7 mkr, från Oman.

Ordrarna värda 9,7 mkr omfattar leveranser av trafiksäkerhetssystem till polisen i Oman, Royal Oman Police, en kund som Sensys Gatso Group har haft sedan 2012 då det första kontraktet tecknades i Oman. Leveranserna påbörjas under innevarande kvartal och planeras att slutföras under det första kvartalet 2016.

“Det är en ära att bli vald av polisen i Oman då vi är en av tre leverantörer i Oman. Det befäster vår ledande position och visar på det värde vi levererar till kunderna i förhållande till konkurrenterna. Vi ser fram emot att fortsätta stödja polisen i Oman i dess ansträngningar att förbättra trafiksäkerheten i Oman” säger Saman Alae Naziri, General Manager på Sensys Gatso Group Middle East.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 15 december 2015.

För mer information:
Johan Frilund, EVP

M 46 732-74 28 23
E j.frilund@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.com

Publicerad: 15-12-2015
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, hastighetssystem, sensys gatso group