Order värd EUR 750,000 till Gatso som kommer att förvärvas av Sensys

08-07-2015 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, ingick den 22 juni 2015 ett avtal om att förvärva GATSO Beheer B.V., en ledande leverantör av system för trafikövervakning. GATSO har nu erhållit en order värd EUR 750.000 för leverans av fordonsmonterade hastighetsövervakningsystem från Frankrike.

Antal trafikdöda sjönk kraftigt i Frankrike efter att man 2003 införde automatisk hastighetsövervakning. Efter att ha implementerat 5,000 system för hastighetsövervakning beslöt man i Frankrike att gå in i nästa fas i trafiksäkerhetsarbetet. Ministeriet sökte nya och effektiva sätt att genomföra automatisk hastighetsövervakning som kunde implementeras över stora områden till låga kostnader och med ett minimum av resurser. Lösningen fann man i GATSO's T-Series fordonsmonterade system.

“Systemet har förmågan att röra sig i trafiken utan att upptäckas samtidigt som det övervakar hastigheterna på den omgivande trafiken i båda riktningarna. Detta har givit den franska trafikpolisen ett banbrytande verktyg, säger Edmar van der Weijden, GATSO’s marknadsdirektör. “2013, under de sex första månaderna i drift, reducerades antalet trafikdöda med 15%. Det är en fantastisk insats att rädda 257 liv på bara sex månader. Denna order bekräftar framgången för våra fordonsmonterade system.”

Till dags dato har 260 system driftsatts i Frankrike. Ordern kommer att levereras till trafikpolisen i Frankrike under 2015. 

Sensys förvärv av Gatso Beheer förväntas slutföras den 31 juli 2015 efter godkännande på en extra bolagsstämma den 24 juli 2015.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2015, kl. 08:30.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: torbjorn.sandberg@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 42 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 08-07-2015
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer