Order värd 740,000 EUR till Gatso som kommer att förvärvas av Sensys

26-06-2015 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, ingick den 22 juni ett avtal om att förvärva GATSO Beheer B.V, en ledande leverantör av trafikövervakningslösningar. Gatso har nu erhållit en order om 740,000 EUR på trafiksäkerhetssystem och konsulttjänster för bearbetningscenter i Mellanöstern.

Ordern kommer från en ny kund i Mellanöstern och omfattar konsulttjänster för att förbereda en komplett lösning för bearbetning av trafikbrottsöverträdelser, liksom leveranser av system för hastighets- och rödljusövervakning. Ordern planeras att levereras under det tredje kvartalet 2015.

Gatsos VD Timo Gatsonides kommenterar: “Vi är stolta över denna första leverans av digitala system till detta Mellanösternland. Vi är också glada över att kunden bett oss att vara rådgivare för att skapa ett effektivt system för överträdelsehantering. Det är ett kvitto på vår expertis i att leverera kompletta lösningar för förbättrad trafiksäkerhet”.

Sensys förvärv av Gatso Beheer förväntas slutföras den 31 juli 2015 efter godkännande på en extra bolagsstämma den 24 juli 2015.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2015, kl. 08:30.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: torbjorn.sandberg@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 42 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 26-06-2015
sensys, sensys traffic, Gatso