Order från Trafikverket värd 39 mkr

20-12-2017 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd 39 mkr från Trafikverket. 

Ordern gäller nyetablering av system för ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) under 2018 och omfattar system och skåp för nya ATK-platser. Installation och driftsättning för denna etablering ingår ej i ordern utan orderläggs löpande under 2018 i takt med att etableringarna fortskrider. Leveranser mot den nu lagda ordern kommer att genomföras under andra halvåret 2018.

De fler än 1500 ATK-systemen som finns utmed Sveriges vägar är en viktig del av Trafikverkets nollvision. Systemen beräknas rädda 20-30 liv och minska antalet svårt skadade med mer än 70 personer per år. Trafikverket tecknade i juli 2013 avtal med Sensys Gatso Group AB om leverans av ATK-utrustning. Denna order läggs i enlighet med detta avtal.

”Den 8 november förlängde Trafikverket sitt avtal med Sensys Gatso med ytterligare två år. Vi är särskilt stolta över att få möjligheten att fortsätta bidra till nollvisionen och ser det som ett bevis på vårt utmärkta samarbete som varat i över 10 år”, säger Ivo Mönnink, VD för Sensys Gatso Group.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 10:05.

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO

E: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 20-12-2017
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group, Vision Zero