Order från Trafikverket värd 19 mkr

30-10-2017 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd 19 mkr från Trafikverket. 

Ordern gäller reservdelar till ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) och leverans beräknas ske i fjärde kvartalet 2017 och i första kvartalet 2018.

De drygt 1 500 ATK-system som finns utmed Sveriges vägar beräknas att rädda 20-30 liv och minska antalet svårt skadade med mer än 70 personer per år. Trafikverket tecknade i juli 2013 avtal med Sensys Gatso Group AB om leverans av ATK-utrustning. Denna order läggs i enlighet med detta avtal. 

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 15:25.

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO

M +31 622 775 900
E investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 30-10-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group