Order från Mellanöstern värd 6,6 mkr

25-11-2015 - Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ytterligare en order för trafiksäkerhetssystem värd 720 KEUR, motsvarande 6,6 mkr, från en kund i Mellanöstern.

Detta är den fjärde ordern som erhållits sedan den först ordern i juni månad från denna nya kund i Mellanöstern.  Ordern omfattar leveranser av system för automatisk hastighets- och rödljusövervakning samt mjukvara. Leveranser beräknas ske i första kvartalet 2016.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:15 den 25 november 2015.

Göran Löfqvist, EVP Systems
M +46703-47 98 79
E g.lofqvist@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.com

Publicerad: 25-11-2015
sensys, sensys traffic, Gatso, sensys gatso group