Order från Frankrike värd 6,5 mkr

23-02-2016 - Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order för fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem värd 700,000 EUR, motsvarande 6,5 mkr, från en kund i Frankrike.

Ordern värd 6,5 MSEK omfattar leveranser av fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem och utgör fortsättningen på projektet som Sensys Gatso Group påbörjade 2013. Leveranser beräknas ske i det andra kvartalet 2016. Användandet av fordonsbaserade trafiksäkerhetssystem har visat sig vara ett effektivt sätt att minska antalet trafikdöda. 

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16:00 den 23 februari 2016.

För mer information:
Johan Frilund, EVP

M 46 732-74 28 23
E j.frilund@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.com

Publicerad: 23-02-2016
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group