Order från Frankrike värd 14 mkr

07-12-2015 - Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit ytterligare en order för fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem värd 1,5 miljoner EUR, motsvarande 14 mkr, från Frankrike.

Ordern värd 14 mkr omfattar leveranser av fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem och är en fortsättning på det projekt som Sensys Gatso Group påbörjade 2013. Ordern planeras att levereras under första halvåret 2016. Användningen av fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem har visat sig vara en mycket effektiv åtgärd för att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken.

“Vi är både stolta över och tacksamma för att det franska inrikesministeriet har utökat sitt förtroende för Sensys Gatso med ytterligare en order. Nyttan med de fordonsmonterade systemen, som visats i Frankrike, har rönt stort intresse på den globala marknaden. Denna order är ytterligare ett kvitto på styrkan i konceptet ” säger Göran Löfqvist, Executive Vice President på Sensys Gatso Group AB.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 7 december 2015.

 

För mer information:
Johan Frilund, EVP

M +46 732-74 28 23
E j.frilund@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.com

Publicerad: 07-12-2015
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group