Order från Förenade Arabemiraten värda 15 mkr

18-08-2016 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit order värda 15 mkr, motsvarande 1,5 miljoner euro, från Förenade Arabemiraten.

Dessa order kommer från Sensys Gatso Groups nuvarande kunder i Förenade Arabemiraten och omfattar system för hastighets- och rödljusövervakning. Leveranser beräknas ske i fjärde kvartalet 2016.

Sensys Gatso Group har levererat trafiksäkerhetssystem till Förenade Arabemiraten sedan 2001, vilket bidragit till väsentliga förbättringar i trafiksäkerheten i landet. Sensys Gatso Group har etablerat sitt kontor för MENA (Middle East Northern Africa) i Dubai, Förenade Arabemiraten. MENA-regionen med över 400 miljoner invånare har varit viktigt för företaget, med 15% av koncernens totala omsättning 2015, och fortsätter att utvecklas som en av Sensys Gatso Groups viktigaste marknader. Regionen kännetecknas av kunniga och krävande kunder, som upphandlar små till medelstora projekt med regelbundna intervaller. Detta i kontrast till vissa andra marknader där Sensys Gatso Group är aktiv, t.ex. Europa som kännetecknas av större nationella upphandlingar med långa kontraktstider.  

"Vi är stolta över att få fortsätta att bidra till trafiksäkerheten i Förenade Arabemiraten. Denna affär inkluderar tornbaserade system som är designade för att smälta in i de moderna stadsmiljöerna som växer fram i Förenade Arabemiraten. Detta demonstrerar vår förmåga att skräddarsy lösningar till kundernas behov i den här regionen." säger Saman Alae Naziri, General Manager på Sensys Gatso Group MENA i Dubai, Förenade Arabemiraten. 

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti kl. 15:30.

För mer information:
Johan Frilund, EVP

M 46 732-74 28 23
E j.frilund@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 175 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 18-08-2016
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group