Order från Förenade Arabemiraten värd 3,5 Mkr

02-03-2015 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har fått en order på trafiksäkerhetssystem från Förenade Arabemiraten värd 3,5 Mkr. 

Sensys har sin största installerade bas, vid sidan av Sverige, i Förenade Arabemiraten. Denna order kommer från en av Sensys befintliga kunder i landet.

Mellanöstern är idag Sensys näst största marknad där företaget nu har kunder i 8 av de totalt 14 länderna i regionen. Marknaden i Mellanöstern har en total folkmängd om ca 350 miljoner invånare. Länderna har höga dödstal i trafiken, och för att förbättra trafiksäkerheten görs överlag stora satsningar på att utveckla infrastruktur och säkerhet framförallt i de snabbt växande storstäderna. Marknaden för trafiksäkerhetssystem i regionen visar därför på god tillväxt, vilket gör den strategiskt viktig för Sensys. Det är mot denna bakgrund som Sensys under andra kvartalet 2015 kommer att etablera lokalkontor i Mellanöstern.

"Vår goda utveckling i Mellanöstern fortsätter och ordern befäster vår position i Förenade Arabemiraten ytterligare. Vi ser en trend i Mellanöstern, att kunderna övergår till att upphandla fler mindre projekt istället för ett fåtal stora projekt. Detta är gynnsamt för marknadsutvecklingen i och med att kunden sänker sina risker och ökar sannolikheten för framgång." säger Johan Frilund, VD på Sensys.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2015, kl. 09:00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2014 om 160,5 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 02-03-2015
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar