Order från Australien värd 51 mkr

16-10-2015 - Gatso Australia, dotterbolag till Sensys Gatso Group AB, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd AUD 8,6 miljoner, motsvarande 51 mkr, på uppgraderingar och service för trafiksäkerhetssystem.

Ordern omfattar leverans, installation och underhåll av 20 nya trafiksäkerhetssystem och inkluderar en utökning av underhållstjänsterna för existerande system. Leveranser och installation till ett värde av 21 mkr förväntas slutföras i juni 2016. Underhållskontraktet värt 30 mkr gäller till och med juni 2018.

Gatso Australias VD Enzo Dri kommenterar: "Vi ser fram emot att fortsätta utveckla relationerna med vår kund genom att hjälpa dem i deras ansträngningar att öka hastighetsefterlevnaden och därigenom minska antalet skadade och döda i vägnätet".

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 16 oktober 2015.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.com

Publicerad: 16-10-2015
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group