Order från Australien värd 5,9 miljoner

02-08-2018 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, fått en order värd 5,9 miljoner kronor för leverans och installation av nya trafiksäkerhetssystem till delstaten Victoria.

Ordern avser leverans och installation av nya trafiksäkerhetssystem till utvalda korsningar i delstaten Victoria. Leverans- och installation förväntas vara slutförd i slutet av 2018.

Sensys Gatso Australias VD Enzo Dri kommenterar: "Installation av ny teknik för trafiksäkerhetssystem vid de valda korsningarna kommer att identifiera höga olycksrisker på dessa platser. Vi är glada att hjälpa delstaten Victoria med att minska antal skadade och antal dödsfall över hela vägnätet med våra höga integritetslösningar. "

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2018, kl 09.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 02-08-2018
trafiksäkerhetskameror, sensys gatso group