Ökat antal aktier och röster i Sensys Gatso Group AB (publ)

31-08-2015 - Sensys Gatso Group har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission av totalt 115 920 763 aktier. Emissionen av aktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group har förändrats.

Per den 31 augusti 2015 uppgår det totala antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group till 657 155 077. Genom emissionen av aktier har Sensys Gatso Groups aktiekapital ökat med 5 796 038,15 kronor och uppgår därefter till 32 857 753,85 kronor.

Bolaget innehar inga egna aktier.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.45 den 31 augusti 2015.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: torbjorn.sandberg@sensys.se

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.com

Publicerad: 31-08-2015
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sgg