Nyemission i Sensys Traffic

21-02-2012 - Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ) avser att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om en företrädesemission om cirka 30 miljoner kronor.

Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ) avser att föreslå en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Avsikten är att emissionen skall tillföra cirka 30 miljoner kronor till bolaget.

Genomförande av företrädesemissionen kräver beslut på extra bolagsstämma, som är planerad till den 19 mars 2012. Kallelse till stämman avses utfärdas inom kort. I samband därmed avses ytterligare detaljer om nyemissionen presenteras.

Styrelsen har även beslutat om att genomföra ett kostnadsbesparingsprogram som bland annat omfattar personalneddragningar. Inom ramen för detta program varslar Sensys idag sju personer om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2012, kl 14.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 21-02-2012
nyemission, sensys, sensys traffic