Lloyd’s Register och Sensys Traffic AB lanserar automatiska strömavtagarövervakare i Nederländerna

05-10-2011 - Lloyd’s Register, specialister inom konsulttjänster för järnvägstransporter, och Sensys Traffic AB, svensk leverantör av system och lösningar för väg- och järnvägstrafik, har undertecknat ett avtal om att installera ett så kallat automatiskt strömavtagarövervakningssystem (APMS) i Nederländerna, som en modul till övervakningsplattformen Gotcha. APMS-tekniken gör det möjligt för ansvariga för järnvägsinfrastrukturer att minska riskerna i järnvägsnätet och för fordonens servicepersonal att optimera underhållsprocesserna.

Gotcha Monitoring Systems® (Gotcha) är en öppen övervakningsplattform som placeras bredvid järnvägen och som mäter kvaliteten på olika aspekter på förbipasserande tåg. Efter att på ett framgångsrikt sätt ha tagits i bruk i flera länder har Gotcha blivit Europas mest populära och marknadsledande tekniska lösning för tågövervakning vid sidan av spåren. Gotcha tillhandahåller ledningsinformation som ger avsevärda besparingar inom såväl infrastruktur som underhåll av vagnparker.

APMS detekterar automatiskt och tar bilder av passerande aktiva strömavtagare för att förhindra att järnvägens luftledningsinfrastruktur skadas. Detektionsmetoden är kontaktlös och kan tillämpas på alla former av rullande vagnar med normal drifthastighet. Systemets drift och underhåll påverkar inte tågtrafiken. APMS har redan installerats och används i Sverige, Norge och Finland.

Gotcha tillhandahåller realtidsinformation om axelbelastningar, eventuella obalanser i lasten, hjulens kvalitet och tågets hastighet. Den modulbaserade och skalbara plattformen kan även användas för att övervaka strömavtagare, axelboxar, buller och avgasutsläpp.

Om Lloyd's Register Rail
Lloyd’s Register tillhandahåller oberoende riskbedömningar och säkerhetsgarantier till företag som har tillgångar med stor andel högriskkapital inom energi- och transportsektorn i syfte att förbättra säkerheten för människoliv, egendom och miljö och på så sätt hjälpa våra kunder att få säkra, ansvarstagande och hållbara logistikkedjor. Koncernen består av både icke vinstdrivande stiftelser och bolag, där de senaste stödjer stiftelserna i sina målsättningar.

Lloyd's Register Rail Ltd ingår i Lloyd's Register-koncernen och tillhandahåller ett stort utbud av tjänster för hantering av säkerhet och resultat för funktioner och verksamhet i nya och befintliga järnvägssystem och -projekt. Företagen inom Lloyd's Register Rail är konsultföretag med inriktning mot järnvägsbranschens olika funktioner och som verkar i Europa, Asien och Australien. De har specialiserat sig på integrering av och säkerhetskontroll av järnvägssystem med utgångspunkt från kunskaper om branschens viktigaste discipliner, däribland vagnparker, signalsystem, telekommunikationer, elsystem och drift. Företagen har erfarenheter inom bland annat verksamhetsstöd, riskbedömning, systemsäkring, handläggning av säkerhetsfall och oberoende säkerhetsbedömningar i järnvägssektorn.

Om Gotcha Monitoring Systems®
Lloyd’s Register Rail och Baas TBI Techniek (ett av de främsta nederländska företagen inom tekniska infrastrukturer) har utvecklat Gotcha för att kunna göra korrekta mätningar av lasten på förbipasserande fordon (WIM, Weighing In Motion) och övervaka hjulkvaliteten (Wheel Defect Detection).

Denna avancerade övervakningslösning, som placeras vid sidan av spåren, bygger på smart fiberoptisk sensorteknik och mycket goda kunskaper om samspelet mellan skenor och hjul. Det är lätt att installera och underhålla tack vare bruket av fiberoptiska sensorer som fästs på skenorna. Mätningarna sker på ett tillförlitligt och automatiskt sätt, utan påverkan på den normala tågdriften vare sig vid installation eller normal användning. Gotcha är utformat för att vara både tillförlitligt och säkert. En av de främsta fördelarna med systemet är det sofistikerade analysprogrammet och höga lagringskapaciteten som placeras intill spåren.

Flera olika sensortyper kan läggas till plattformen för att detektera statusen för olika delar av tågsätten. Vid varje fordonspassage identifieras fordonet utifrån axelavstånden. Resultaten från den lokala databearbetningen skickas automatiskt till en central server, tillsammans med tågets servicenummer.

Gotcha använder sig av de senaste kommunikationsalternativen och systemet kan därför anpassas efter kundens behov. För varje enskild slutanvändare genererar Gotcha anläggningsinformation som presenteras i användarvänliga (webbaserade) grafiska användargränssnitt.

Gotcha används i nuläget av infrastrukturansvariga, tågföretag och underhållsföretag som arbetar med järnvägsfordon i flera olika länder, däribland Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Polen, Marocko, Schweiz och Sverige.

Om SENSYS® Traffic
Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information:
Sensys Traffic AB
Johan Frilund, CEO
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se
www.sensys.se

Lloyd’s Register Rail Europe B.V.            
Peter Boom, Domain Manager              
Tel: +31 (0)30 7524 700    
Mobil: +31 (6) 2959 8432  
E-post: peter.boom@lrrail.com              
www.lr.org
www.gotchamonitoringsystems.com

Det finns fotografiskt material för Gotcha och APMS-installationer att tillgå på begäran.

Lloyd's Register
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, UK
Tel: +44 (0)20 7709 9166
Fax: +44 (0)20 7488 4796
E-post news@lr.org

Tjänsterna levereras av medlemmar i Lloyd’s Register Group.
Mer information finns på www.lr.org/entities

Sensys Traffic är enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument skyldiga att publicera informationen i denna pressrelease. Informationen tillgängliggjordes för publicering klockan 11:45 CET den 5 oktober 2011.

Publicerad: 05-10-2011
sensys, sensys traffic, apms, pantograf, strömavtagare