Konvertering av revers till nya aktier

10-09-2018 - I samband med förvärvet av Gatso Beheer under 2015 ställdes det, som en del av köpeskillingen, ut en revers om cirka 6,8 miljoner euro. I enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 23 juni 2015 kan reversen under vissa förutsättningar konverteras till nya aktier i Sensys Gatso Group. Den första raten om 3 miljoner euro förföll till betalning den 31 juli 2018. Cirka 1,6 miljoner euro av den raten återstår och ska nu, i enlighet med villkoren för reversen, konverteras till 15 110 738 nya aktier som ska emitteras till Gatso Special Products.

Efter att de nya aktierna har registrerats kommer antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group att uppgå till 860 024 407.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl. 08.30 den 10 september 2018.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 10-09-2018
sensys gatso group