Kontrakt i Sydeuropa värt 25,6 mkr

16-02-2017 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tecknat ett kontrakt värt 25,6 mkr, motsvarande 2,7 miljoner euro, omfattande leveranser av trafiksäkerhetssystem och mjukvara för överträdelsebearbetning fram till 2020.

Kontraktet gäller i tre år och leveranser förväntas påbörjas under 2017 och fortsätta till 2020. Sensys Gatso har tidigare levererat trafiksäkerhetssystem till denna kund inom ramen av ett kontrakt som tecknades 2014 och som nu har upphört att gälla.

"Vi är mycket glada att förlänga detta samarbete med vår lokala partner och kund som påbörjades redan 2006, och därmed bidra till förbättrade trafiksäkerhet på denna marknad. Kontraktet är i linje med våra strategiska utvecklingsområden inom Safe Rural Roads och Managed Highways, resulterande i återkommande kunder och långsiktig tillväxt för bolaget" säger Torbjörn Sandberg, VD och koncernchef, Sensys Gatso Group AB.  

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 10.00.

För mer information:
Johan Frilund, EVP

M 46 732-74 28 23
E j.frilund@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 16-02-2017
sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group