Johan Frilund lämnar Sensys Gatso Group

12-06-2017 - Johan Frilund, Executive Vice President Corporate Development, lämnar Sensys Gatso Group AB efter 9 år inom bolaget.

Johan Frilund lämnar Sensys Gatso Group på egen begäran den 12 augusti 2017. Johan lämnar för att gå vidare till ett nytt ledaruppdrag i en annan bransch, men kommer att stötta bolaget som rådgivare.

"Johan har varit instrumental för bolagets framgångar under de senaste åren och var också arkitekten bakom samgåendet mellan Sensys och Gatso samt efterföljande transformation. Jag är mycket glad över att ha fått leda verksamheten tillsammans med Johan” säger Torbjörn Sandberg, koncernchef och VD på Sensys Gatso.

"Tiden inom Sensys Gatso Group har varit mycket händelserik och fylld av utmaningar. Jag kommer att sakna bolaget, branschen och kollegorna, men jag tycker det är rätt tid för mig att lämna och anta nya utmaningar. Mitt hjärta klappar för företaget och jag har åtagit mig att slutföra några strategiska projekt innan jag övergår i annan verksamhet" säger Johan Frilund.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017 kl.12.00.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 12-06-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer