Jan Bengtsson har sålt aktier till egen kapitalförsäkring

06-05-2009 -

Jan Bengtsson, styrelseledamot i SENSYS Traffic AB (publ) sålde den 29 april 2009 två miljoner Sensys aktier till egen kapitalförsäkring. Jan Bengtssons innehav i Sensys är därmed oförändrat.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Publicerad: 06-05-2009