Högsta domstolen i Iowa upphäver beslutet från 2017

02-05-2018 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA pågående operatörstjänst-kontrakt med städerna Des Moines, Cedar Rapids och Muscatine Iowa. Under de senaste 12 månaderna har omfattningen av dessa tjänster i stor utsträckning minskat på grund av ’Iowa Department of Transportations’ (IDOT) beslut att städerna ska ta bort eller flytta vissa kameror.

Tillsammans har de tre städerna överklagat ett domstolsbeslut från 2017 som innehöll regelverk utfärdade av IDOT. Överklagandet blev framgångsrikt. Slutsatsen som gjordes av högsta domstolen var att IDOT inte ska ha auktoritet över städernas automatiserade trafiksäkerhetssystem (ATE). Beslutet från 2017 har upphävts och återkallats för framtida förfaranden som överensstämmer med denna dom från högsta domstolen.

Det finns några steg som fortfarande måste passeras för att Sensys Gatsos operatörstjänst-program ska kunna återupptas i sin helhet. Iowas lagstiftande församling ska under de kommande två veckorna ta ställning till två lagförslag. Det ena förbjuder kameror och det andra reglerar kamerorna. Om lagförslagen inte leder till någon åtgärd kommer städerna att få bestämma huruvida programmen ska återupptas eller inte. Sensys Gatso USA står redo att återaktivera kamerorna och återuppta normal drift från och med i juni.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018, kl 13.20.

Länk till pressmeddelande 18 maj, 2017

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 02-05-2018
USA, trafiksäkerhetskameror, sensys gatso group