Finska Trafikverket väljer Sensys för säkrare tåg

26-11-2010 - Det finska Trafikverket har valt Sensys Traffic AB (publ) som leverantör av APMS-system för övervakning av strömavtagare för tåg i sin pågående upphandling. Upphandlingen omfattar i ett första steg system för 8 Mkr.

Beskedet innebär att det finska Trafikverket inom kort avser att teckna avtal om leveranser av system till ett värde av 8 Mkr med option på ytterligare system värda 7 Mkr.

Beslutet innebär att även Finland satsar på att bygga ut ett nät för övervakning av strömavtagare. Finland har sedan 2009 testat den första generationens APMS-system. Denna upphandling som gäller den andra generationens system, är ett resultat av dessa tester.

APMS identifierar skador på strömavtagare så att dessa kan bytas innan de river ned den kontaktledning som förser tåg med ström. En nedrivning medför att tågen blir strömlösa med kostsamma reparationer och förseningar som följd. Det finska Trafikverkets mål är att minska antalet nedrivna kontaktledningar. Sensys fick tidigare i år en order från det svenska Trafikverket på denna andra generations APMS.

”Beskedet från Finland är en bekräftelse på systemets stora kundnytta. Vi ser möjlighet att expandera vår affär inom APMS till marknader även utanför Norden”, säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Systemen beräknas att levereras under vintern 2010 och våren 2011. Det finska Trafikverkets upphandlingsbeslut kan överklagas under 21 dagar.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2010, kl 15.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 26-11-2010
sensys, sensys traffic, apms, pantograf, strömavtagare